Veikla pagal verslo liudijimą

Verslo liudijimų išdavimo atmintinė

Verslo rūšys

Verslo liudijimo įsigijimas

Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo apskaičiavimas ir sumokėjimas

Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės

Veikloje naudojami dokumentai

Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas

Valstybinio socialinio draudimo tvarka

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumokėjimo tvarka

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos už verslo liudijimus, įsigytus iki 2008-12-31

Pridėtinės vertės mokestis

Skaičiuoklė gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus

Verslo liudijimo duomenų tikrinimas

 

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

Atnaujinta: 2014-11-28