Įmonių teisinės formos

Įmonių teisinės formos

Įmonių teisinę formą reglamentuojantys įstatymai

Lietuvos Respublikoje gali veikti šios teisinės formos įmonės: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės, Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės. Visų šių įmonių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai:

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymas

Atnaujinta: 2016-07-04