Informacija

ES finansuoja elektroninio verslo sprendimų diegimą
Dėl bendro infrastruktūrų įrengimo
Pranešimas spaudai. Infrastruktūros valdytojai apie ketinimus pradėti infrastruktūros įrengimo darbus turi informuoti RRT
Kvietimas teikti paraiškas tradiciniams „Investors‘Forum“ apdovanojimams

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Regio Invest LT+”

Metodinė pagalba projektų rengimui

2016-2019 metų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planas

Tarptautinė statybos paroda „BUDMA 2017“

Kokie teisės aktai keičiasi nuo 2017 m. sausio 1 d.

Lietuvos savivaldybių indeksas

Ūkio ministerija informuoja apie pareigą AB ir UAB pakeisti įstatus iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Viskas, ką reikia žinoti apie darbuotojų atleidimą, įsigaliojus naujam Darbo kodeksui

Finansavimo galimybės verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėje 2016-09-15

Organizacijos strateginė komunikacija. Lektorius – Arūnas Armalis

Investuok Lietuvoje. Naujausios žinios ir įžvalgos. 2016 m. rugsėjis

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2016 m.)

Investuok Lietuvoje. Naujausios žinios ir įžvalgos. 2016 m. rugpjūtis

ES struktūriniai investicijų fondai ir tiesiogiai ES administruojamos programos 2016

LR ūkio ministro įsakymas dėl 2008-03-26 įsakymo Nr. 4-119 „Dėl SVV subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir SVV subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ pakeitimo

Verslo finansavimo galimybės ES priemonėmis šiandien ir prognozės ateičiai

Pasaulinė ekonomika: balansuojant tarp rizikų ir galimybių. Pranešėjas – Povilas Stankevičius

ES struktūriniai fondai ekonomikos plėtrai 2016-2020 metų laikotarpyje. Pranešėja – Laura Kovaliovaitė

Versli Lietuva: paslaugos verslo plėtrai. Pranešėja – Neringa Trinskienė

Lietuvos laisvosios rinkos institutas: šalies ir regiono ekonomikos analizė. Pranešėjas – Žilvinas Šilėnas

Darbo išteklių ir demografinių pokyčių bei darbo rinkos tendencijų įvertinimas Lietuvoje. Pranešėjas – dr. Arūnas Pocius

Raseinių miesto, kaip tikslinės teritorijos, investicinių projektų įgyvendinimo įtaka verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pranešėja – Indrė Antanaitienė

Apklausa dėl projekto „Verslo plėtros skatinimas panaudojant Lietuvos-Lenkijos patirtį“

Paraiškos forma verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinei atrankai

Dėl kvietimo teikti paraiškas verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinei atrankai

Kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Ūkio ministerijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros kvietimas teikti paraiškas dalyvauti partnerių paieškos misijos į Švediją atrankoje

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai (EEPA) 2016 m. Paraiškos forma

Dėl kvietimo teikti paraiškas Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų nacionalinei atrankai

Rekomendacijos savivaldybėms dėl veiksmingų viešojo administravimo priemonių, skatinančių socialinio verslo plėtrą

Tęsiami tiesioginių išmokų mokėjimai

Keturi dažniausiai verslo naujokams kylantys klausimai

Žinių ekonomikos įmonės 2015

Darbo biržos parama verslui

Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafikas

Ūkio ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Naujos galimybės LT“ aprašui

Metinė sveikatą stiprinančio Kauno regiono konferencija

Konkursas „Būk verslus"

Verslininkų dėmesiui. Pasikeiskite įstatus dabar, nelaukite paskutinės dienos

Dėmesys verslui: realybė ir šios dienos aktualijos

Dėl „Globalios Lietuvos lyderių apdovanojimų“

Kvietimas teikti paraiškas

Parama verslui

Ūkio ministerijos kvietimas dalyvauti konkurse „Už nuopelnus verslui“, nominacijos, pretendento anketa

"Vežėjų ir ekspeditorių teisių apsauga gabenant krovinius keliais taikant CMR konvenciją. Praktiniai patarimai sudarant krovinių vežimo (ekspedijavimo) sutartis"

"Vežėjų ir ekspeditorių teisių apsauga gabenant krovinius keliais taikant CMR konvenciją. Praktiniai patarimai sudarant krovinių vežimo (ekspedijavimo) sutartis" dalyvio anketa

Pasiūlymas dėl priemonės "Verslo klasteris LT"

Pasiūlymas dėl priemonės "Kompetencijos LT"

Norvegijos naftos ir dujų technologijų kompanija "CSUB" renkasi Lietuvą

Atnaujinta: 2017-03-21