Parodos

Raseinių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) kūrybinių darbų parodos „Kūrybos žiedai“ aprašas
Rajono gyventojų miniatiūrų „Spalvotas ruduo“ paroda
Evelinos Šileikaitės, Raseinių r. Šiluvos gimnazijos IVg klasės mokinės, kūrybinių darbų paroda
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ekslibrisų konkursas-paroda, skirta Tarptautinei raštingumo dienai paminėti
Paroda „Paletė“

Ievos Ražanaitės, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos 6 klasės mokinės, piešinių paroda
Raseinių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) kūrybinių darbų parodos ,,Kūrybos žiedai“ aprašas
Mokinių dailės olimpiados rajono etapo kūrybinių darbų paroda ,,Mano namai“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Šalis ta – Lietuva vadinas“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos "Šalis ta - Lietuva vadinas" aprašas

Atnaujinta: 2017-05-11