Olimpiados

Rajoninės lietuvių kalbos olimpiados 4 klasių mokiniams rezultatai
Rajoninės lietuvių kalbos olimpiados 5-8 klasių mokiniams rezultatai
Rajoninės matematikos olimpiados 5-8 klasių mokiniams rezultatai
Nacionalinio mokinių raštingumo konkurso „Mažasis diktantas“ rajono etapo rezultatai
Rajoninės 5-8 klasių komandinės informacinių technologijų olimpiados rezultatų suvestinė
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių matematikos olimpiados rezultatai
Istorijos olimpiados (9)10-12 klasių mokiniams rajono etapas
Geografijos olimpiados (8)9-12 klasių mokiniams rajono etapas
Technologijų olimpiados 8-10 ir 11-12 klasių mokiniams rajono etapo protokolas
Rusų (užsienio) kalbos olimpiados 10-11 klasių mokiniams rezultatai
Ekonomikos ir verslo olimpiados 11-12 klasių mokiniams rajono etapo protokolas
Dailės olimpiados 8-12 klasių mokiniams rajono etapo rezultatai
Matematikos olimpiados 9-12 klasių mokiniams rajono etapo rezultatai
Fizikos olimpiados 9-12 klasių mokiniams rajono etapo rezultatai
Raseinių rajono švietimo centro 2017 metais organizuojamų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafiko papildymas
Respublikinio anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rajono etapo protokolas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio mokyklų 12 klasės rajono etapo protokolas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio mokyklų 11 klasės rajono etapo protokolas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio mokyklų 10 klasės rajono etapo protokolas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio mokyklų 9 klasės rajono etapo protokolas
Chemijos olimpiados 9-12 klasių mokiniams rajono etapo rezultatai
Mokinių biologijos olimpiados rajono etapo rezultatai
Anglų kalbos olimpiados 11 klasių mokiniams rajono etapo rezultatai
Raseinių rajono švietimo centro 2017 metais organizuojamų dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių grafikas
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rezultatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rezultatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rezultatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados rezultatai
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatų suvestinė
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatų suvestinė
Rajoninės matematikos olimpiados 5-8 klasių mokiniams rezultatai
Rajoninės lietuvių kalbos olimpiados 4 klasių mokiniams rezultatai
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados organizavimo ir vykdymo aprašas
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių matematikos olimpiados rezultatai
28-osios geografijos olimpiados rajono etapo rezultatai
Mokinių dailės olimpiados rajono etapo rezultatai
23-osios Lietuvos mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
Mokinių technologijų olimpiados rajono etapo rezultatai
65-osios matematikos olimpiados 9-12 klasių mokiniams rajono etapo rezultatai
26-osios mokinių istorijos olimpiados rajono etapo rezultatai.
64-osios fizikos olimpiados 9-12 klasių mokiniams rajono etapo rezultatai
Respublikinio anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rajono etapo vertinimo rezultatų protokolas
54-osios chemijos olimpiados rezultatai
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 12 klasių mokinių darbų vertinimo protokolas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 11 klasių mokinių darbų vertinimo protokolas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 10 klasių mokinių darbų vertinimo protokolas
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9 klasių mokinių darbų vertinimo protokolas
49-osios biologijos olimpiados rajono etapo 12 klasės mokinių darbų vertinimo protokolas
49-osios biologijos olimpiados rajono etapo 11 klasės mokinių darbų vertinimo protokolas
49-osios biologijos olimpiados rajono etapo 10 klasės mokinių darbų vertinimo protokolas
49-osios biologijos olimpiados rajono etapo 9 klasės mokinių darbų vertinimo protokolas
Anglų kalbos olimpiados rajono etapo mokinių darbų vertinimo protokolas
Lietuvos mokinių fizikos olimpiados sąlygos
Lietuvos mokinių chemijos olimpiados sąlygos
27-osios informatikos olimpiados rajono etapo protokolas
Prašymo forma
Paraiškos forma
Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų ir neformalaus ugdymo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo aprašas


Atnaujinta: 2017-09-23

Atnaujinta: 2015-11-20