Metodinė veikla

DOKUMENTAI

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų matematikos mokytojų forumo „Kolegų patirtis žadina mintį“ aprašas
2017-2018 m. Raseinių rajono metodinių būrelių pirmininkų sąrašas
Pažyma apie mokinių/vaikų parengimą respublikiniam vaikų kūrybinių darbų konkursui „Angelo žinia“
2016 m. Raseinių rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų sąrašas
2016 m. Raseinių rajono mokytojų metodinių būrelių pirminkų sąrašas
Raseinių rajono mokytojų metodinio būrelio ataskaitos forma
Raseinių rajono mokyklų mokytojų metodinės veiklos organizavimo nuostatai
Metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės kryptys 2015-2016 m.m.
Raseinių rajono švietimo konsultantų sąrašas, 2015 m.
2015-2016 m. Raseinių rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų sąrašas
Metodinio darbo/priemonės darbo kortelės forma
Raseinių rajono mokytojų metodinio būrelio susirinkimo protokolo forma
Raseinių rajono mokytojų metodinio būrelio veiklos plano forma
Pamokos vertinimo lentelė (suformatuota ŠMM)


Atnaujinta: 2017-09-21

Atnaujinta: 2015-12-09