Kvalifikacijos dokumentai

Respublikinės pradinių klasių mokytojų metodinės-praktinės konferencijos „Atrandu. Džiaugiuosi. Dalinuosi“ aprašas

Respublikinės teorinės-praktinės užsienio kabų mokytojų konferencijos „Sėkminga užsienio kalbų mokymo/si patirtis“ aprašas

2017 m. kvalifikacijos tobulinimo programų rajono pedagogams plano turinys

Raseinių rajono ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo prioritetines kryptis 2016-2017 m. m.

2016 metų kvalifikacijos tobulinimo programų planas

Registracijos į kvalifikacijos tobulinimo renginius instrukcija

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo programa

Paraiška dėl kvalifikacijos tobulinimo renginio organizavimo

Metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės kryptys 2015-2016 m.m.

2015 m. kvalifikacijos tobulinimo programų planas


Atnaujinta: 2017-09-22

Atnaujinta: 2014-11-25