Apie mus

Raseinių rajono švietimo centras įkurtas 2000 m. sausio 1 d., siekiant sudaryti rajono mokytojams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines bei dalykines žinias, tobulinti ir plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų – į poreikį mokytis visą gyvenimą, – Raseinių rajono švietimo centras vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą, padeda savivaldybės mokytojams tenkinti savišvietos poreikius, skatina ir diegia pažangias iniciatyvas (ieško būdų ir galimybių juos tenkinti), palaiko, plėtoja ir įgyvendina savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus.

Vizija

Raseinių rajono švietimo centras – moderni ir saugi neformaliojo švietimo įstaiga, teikianti paslaugas, orientuotas į švietimo sistemos plėtros kaitą.

Misija

Raseinių rajono švietimo centras kuria Raseinių rajono suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, orientuotą į kokybiškų paslaugų teikimą sėkmingai profesinei ir gyvenimo karjerai.

Filosofija

„Mokykitės, nes kol mokotės, esate gyvi. Gyvenkite, nes kol gyvenate, galite mokytis“.

/Pam Brow/

 

Atnaujinta: 2015-01-10